Menu

The Love of Ahmad 182

cablebridge47's blog

สุราก้าวหน้า : สภาผู้แทนราษฎรโหวตคว่ำร่าง พ ร.บ. สุราก้าวหน้า ด้วยคะแนน 196 ต่อ 194 เสียง BBC News ไทย

ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเบียร์ “ฮอปเบียร์” กล่าวด้วยว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการโรงเบียร์ขนาดเล็ก ตื่นตัวกันมาก หลังจากที่พรรคก้าวไกลได้ขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากนโยบายสุราก้าวหน้า เป็นของพรรคก้าวไกลที่พยายามผลักดันมาโดยตลอด ดังนั้นหลายคนจึงมั่นใจว่านโยบายสุราก้าวหน้า จะเกิดขึ้นจริงแน่นอน ทำให้ต่างโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาตนสายแทบไหม้ทุกวัน ถึงการผลิตเบียร์อย่างไรให้ได้คุณภาพดี เพราะการผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง ดังนั้นต้องอยู่ในการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งก็ต้องมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาควบคุม เพื่อให้การผลิตสุราชุมชน หรือเบียร์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป. อย่างไรก็ตาม ในปัจจัยสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับ Thaibev คือ การเตรียมนำบริษัทลูกในธุรกิจสุราเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นหัวหอกสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต โดยจากการประเมินจากสื่อต่างประเทศ คาดว่าจะมีการระดมทุนมูลค่าสูงที่สุดในประวัตศาสตร์ของตลาดหุ้นสิงคโปร์ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาที่ต้องเลื่อนการเข้าระดมทุนหลายครั้ง แต่หากมีการเดินหน้าเข้าตลาดหุ้นจริง ก็อาจจะสร้างการเติบโตรอบใหม่ให้กับ Thaibev ได้. สำหรับการจัดเก็บรายได้สุราและเบียร์ในรอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของสุราจัดเก็บได้ 40,300 ล้านบาท หรือ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีที่แล้วยังปิดประเทศ สถานบันเทิงยังไม่เปิด ทำให้ยอดขายสุราตก ส่วนรายได้ของเบียร์นั้นอยู่ที่ 54,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะเบียร์สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าทั่วไป. ufabet

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.